Ontwakend-hart-banner

Ontwakend Hart

Het hart is de motor van ons bestaanszijn die ons brein aanstuurt.
Het hart is als de brandstofmotor van een wagen die goed rijdt als er voldoende brandstof aanwezig is.
Ons hart is de verborgen diamant van onze innerlijkheid die ons doet beseffen dat wij als mens veel meer aan kunnen dan wat wij ooit voor mogelijk hielden.
Ons menselijk potentieel is immens.
Ieder van ons die zich daarvan bewust wordt zal zijn levensbestaan vanaf dan een totaal andere invulling gaan geven.
Wij gaan ons dan niet meer focussen op het materiële en uiterlijke van ons persoonlijke levensbestaan.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij door ons toe te leggen op onze innerlijke wereld wij ons geluksgevoel kunnen verschuiven van buiten naar binnen toe.
Wij zijn ontwaakt uit de waanzin van het uiterlijke vertoon dat ons denkvermogen in slaap aan het leggen was.
Wij zijn dan  geen lamme schapen meer die ons zomaar door gelijk wie dit wenst naar de slachtbank laten leiden.
Wij hebben ons ontwaakte hart geactiveerd omdat wij met ons innerlijke gevoel onze passie gaan uitoefenen.
Wij geven vanaf dat unieke moment vanuit ons ontwaakte hart de juiste invulling aan ons levensbestaan.
Wij zijn gelukkig en stralen licht en liefde uit zoals nooit tevoren.
Wij zijn ons ontwaakte hart en voelen ons als herboren.

Lichtmijmeringen